درباره ما

سامانه مشاوره و برنامه ریزی نوآیند، اولین و کاملترین سامانه مشاوره تحصیلی در کشور زیرنظر مرکز مشاوره تحصیلی شهاب دانش  در سال 1399راه اندازی گردید. طراحی و اجرای این سامانه یک سال به طول انجامید و هدف از ایجاد سامانه فراهم کردن روشی نو و سریع برای ارتباط دانش آموزان و مشاوران در هرجای ایران و همینطور کاهش اتلاف وقت و هزینه های دانش آموزان در مسیر کنکور و افزایش کیفیت خدمات مشاوره به دانش آموزان کنکوری می باشد.